Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

(Gồm 17 chuyên ngành)

 

1. Cầu đường bộ

2. Cầu đường sắt

3. Cầu hầm

4. Công trình Giao thông công chính

5. Công trình Giao thông thành phố

6. Công trình Giao thông thủy

7. Địa kỹ thuật công trình giao thông

8. Đường bộ

9. Đường hầm & Metro

10. Đường sắt

11. Đường sắt đô thị

12. Kết cấu xây dựng

13.Kỹ thuật hạ tầng đô thị

14. Quản lý xây dựng công trình giao thông

15. Tự động hoá thiết kế cầu đường

16. Xây dựng cầu đường ô tô và sân bay

17. Xây dựng đường ô tô và sân bay

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Gồm 14 chuyên ngành)

 

1. Công nghệ chế tạo cơ khí

2. Cơ điện tử

3. Cơ giới hoá xây dựng giao thông

4. Cơ khí ô tô

5. Cơ khí giao thông công chính

6. Đầu máy

7. Đầu máy - Toa xe

8. Động cơ đốt trong

9. Kỹ thuật nhiệt - lạnh

10. Máy xây dựng - Xếp dỡ

11. Tàu điện - Metro

12. Thiết bị mặt đất cảng hàng không

13.Toa xe

14. Tự động hoá thiết kế cơ khí

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

(Gồm 4 chuyên ngành)

1. Kết cấu xây dựng

2. Kỹ thuật  xây hạ tầng đô thị

3. Xây dựng dân dụng và công nghiệp

4. Vật liệu và công nghệ xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT GIAO THÔNG

(Gồm 1 chuyên ngành)

 

1. Kỹ thuật an toàn giao thông

 

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

(Gồm 2 chuyên ngành)

1. Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp

2. Trang thiết bị điện – điện tử trong công nghiệp và giao thông vận tải

NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

(Gồm 2 chuyên ngành)

1. Kỹ thuật thông tin và truyền thông

2. Kỹ thuật viễn thông

NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN

(Gồm 2 chuyên ngành)

1. Hệ thống điều khiển giao thông

2. Tự động hóa và điều khiển

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Gồm 4 chuyên ngành)

1. Công nghệ phần mềm

2. Hệ thống thông tin

3. Khoa học máy tính

4. Mạng máy tính và truyền thông

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI

(Gồm 5 chuyên ngành)

1. Kinh tế vận tải du lịch

2. Kinh tế vận tải hàng không

3. Kinh tế vận tải ô tô

4. Kinh tế vận tải sắt

5. Kinh tế vận tải thủy bộ

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

(Gồm 2 chuyên ngành)

1. Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường

2. Kinh tế xây dựng công trình giao thông

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Gồm 4 chuyên ngành)

1. Quản trị doanh nghiệp vận tải

2. Quản trị doanh nghiệp xây dựng

3. Quản trị kinh doanh Bưu chính viễn thông

4. Quản trị kinh doanh giao thông vận tải

NGÀNH KINH TẾ

(Gồm 1 chuyên ngành)

1. Kinh tế bưu chính viễn thông

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI

(Gồm 9 chuyên ngành)

1. Điều khiển các quá trình vận tải

2. Khai thác và quản lý đường sắt đô thị

3. Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị

4. Tổ chức quản lý khai thác cảng hàng không

5. Vận tải đa phương thức

6. Vận tải đường sắt

7. Vận tải kinh tế đường bộ & thành phố

8. Vận tải kinh tế đường sắt

9. Vận tải ô tô

NGÀNH KẾ TOÁN

(Gồm 1 chuyên ngành)

1. Kế toán tổng hợp

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

(Gồm 1 chuyên ngành)

1. Kỹ thuật môi trường giao thông

 
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
(gồm 6 chuyên ngành)
 

1. Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2. Xây dựng sân bay
3. Xây dựng đường sắt
4. Xây dựng cầu hầm
5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đô thị
6. Quản lý xây dựng công trình giao thông

KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG
(gồm 1 chuyên ngành)

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
(gồm 1 chuyên ngành)

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

(gồm 5 chuyên ngành)

1. Máy xây dựng – xếp dỡ
2. Kỹ thuật ô tô – máy kéo
3. Khai thác, bảo trì ô tô – máy kéo
4. Kỹ thuật đầu máy xe lửa – toa xe
5. Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa – toa xe

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
(gồm 1 chuyên ngành)

Kỹ thuật điện tử

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
(gồm 1 chuyên ngành)

Kỹ thuật viễn thông

KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
(gồm 1 chuyên ngành)

Tự động hóa

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(gồm 1 chuyên ngành)

Công nghệ thông tin

QUẢN LÝ XÂY DỰNG
(gồm 1 chuyên ngành)

Quản lý xây dựng

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI
(gồm 2 chuyên ngành)

1. Vận tải đường bộ, thành phố
2. Vận tải đường sắt

QUẢN TRỊ KINH DOANH
(gồm 2 chuyên ngành)

1. Quản trị kinh doanh giao thông vận tải
2. Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông

 
Tìm việc làm
Kết nối với UTC2

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.